Lokale sider:
Corporate site:

Vejmarkering, Skiltning

Vi har gennem mange år oparbejdet en stor ekspertise inden for vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning. Vi udfører alle slags opgaver, fra store motorvejsprojekter for Vejdirektoratet til enkle P-pladser for private. Vi er blandt de betydende aktører på markedet.

Vi anvender anerkendte og afprøvede produkter, som opfylder vejreglernes krav til vejmarkering og afstribning, afspærring og skiltning. Vores moderne maskinpark og erfarne medarbejdere sikrer en ensartet og høj kvalitet.

YIT - Lejebetingelser

Vejmarkering og skiltning

Dortheasvej 11-13, 7171 Uldum - Tlf.: 7567 8355 - E-mail: info@yit.dk

Michael S. Pihl
Entreprisechef/Salg
Lone Møller Pedersen
Entrepriseleder
Daniel Bach
EntrepriselederSalg og kundeservice
Klik på kortet