Lokale sider:
Corporate site:

Afspærring og trafikmarkering

Vejarbejder er ofte til gene for trafikanterne, det kan ikke helt undgås. Vi har udstyret og ekspertisen til at udføre både større og mindre afspærringsopgaver og trafikreguleringer, så generne for trafikanterne minimeres, og arbejderne på vejen kan foregå under størst mulig hensyntagen til vejarbejdernes sikkerhed.

Vi råder bl.a. over flere tavlevogne og TMA'er (Truck Mounted Attenuator), og vi påtager os gerne hele arbejdet med at rådgive, planlægge arbejderne, have kontakten til vejmyndigheden og politiet, søgning af rådighedstilladelser og selvfølgelig udføre selve afspærringsarbejderne og trafikreguleringen på vejen.

Vi har stor ekspertise i udførelse af afspærrings- opgaver på motorveje, øvrige statsveje og kommuneveje.

Opdateret 01-02-2018

Skiltning og afspærring

Dortheasvej 11-13, 7171 Uldum

Jan G. Lundberg
Road Service OperatorSalg og kundeservice
Klik på kortet