Lokale sider:
Corporate site:

Afspærring og trafikregulering

Vejarbejder er ofte til gene for trafikanterne, det kan ikke helt undgås. Vi har udstyret og ekspertisen til at udføre både større og mindre afspærringsopgaver og trafikreguleringer, så generne for trafikanterne minimeres, og arbejderne på vejen kan foregå under størst mulig hensyntagen til vejarbejdernes sikkerhed.

Vi råder bl.a. over flere tavlevogne og TMA'er (Truck Mounted Attenuator), og vi påtager os gerne hele arbejdet med at rådgive, planlægge arbejderne, have kontakten til vejmyndigheden og politiet, søgning af rådighedstilladelser og selvfølgelig udføre selve afspærringsarbejderne og trafikreguleringen på vejen.

Vi har stor ekspertise i udførelse af afspærrings- opgaver på motorveje, øvrige statsveje og kommuneveje.

Opdateret 01-02-2018

Afspærring og trafikregulering

Se kontaktoplysninger

Brochurer

(på vej)

Profilbrochure.pdf

Vedligeholdelse af asfalt.pdf

Asfalthaandvaerkeren.pdf

Asfaltreparation.pdf

Farmfalt.pdf

Whisper.pdf

Fræsning af asfalt.pdf

Confalt gulve.pdf

Lommebog.pdf

Fartdæmper: Asfaltbump.pdf

Fartdæmper: Mushroombump.pdf

Afspaerring & Skiltning.pdf

Rabatvedligehold.pdf

Vejmarkering.pdf

Close