Lokale sider:
Corporate site:

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs og udprint YIT Persondatapolitik her:

YIT Persondata Virksomheder

YIT Persondata Private

Velkommen til YITs website! Ved at anvende dette website accepterer du vilkårene og betingelserne i denne politik. Ved at anvende vores website giver du dit samtykke til, at vi gemmer og anvender cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne politik.

POLITIK OM DATABESKYTTELSE I YIT

I YIT behandler vi dine personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivninger, inklusive Den Europæiske Unions (EU) generelle forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslovgivninger. Beskyttelse af personlige data er vigtig for os og for vores ansatte, kunder, sælgere og andre modtagere.

Formålet med denne politik er at sætte høje og konsistente standarder til at sikre, at ansatte, kunder, sælgere og andre modtagere kan stole på, at vi respekterer og sikrer deres databeskyttelse. Et andet formål er at administrere og regulere retlige og reguleringsmæssige risici samt omdømme og brandeksponering i denne henseende. Enhver lovmæssig forpligtelse og bestemmelse, som pålægger strengere regler eller yderligere begrænsninger på indsamlingen og behandlingen af Personlige data, forbliver upåvirket af denne politik. I tilfælde af konflikt med bestemmelserne heri har ufravigelig lokal lov forrang.

I YIT betyder "Personlig data" oplysninger i relation til en identificeret eller identificerbar individuel fysisk person. "Følsomme oplysninger" betyder oplysninger vedrørende fx helbred, handicap eller andre sådanne følsomme Personlige data.

Typerne af Personlige data, som YIT indsamler, hvornår sådanne data indsamles, og hvordan de behandles, kan være yderligere reguleret af lokal lovgivning.

Bestemmelse om beskyttelse af Personlige data angiver principperne for behandling af Personlige data, og YIT, som følge heraf:

 • Indsamler og behandler personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Tager tilstrækkelige og passende foranstaltninger til at informere personer, når YIT indsamler Personlige data, og forklare, hvordan disse Personlige data anvendes.
 • Opnår brugersamtykke til at indsamle og behandle Personlige data når nødvendigt, sikre gennemsigtighed og give mulighed for tilbagetrækning af samtykke.
 • Indsamler Personlige data, som er relevante og ikke uforholdsmæssige i forhold til formålet, de indsamles til, og indsamler dem til eksplicitte og lovlige formål.
 • Begrænser adgang til Personlige data til enheder og personer med begrundet behov for at opnå adgang til sådanne oplysninger.
 • Behandler Personlige data rimeligt og lovligt i alle aktiviteter, inklusive overførelser eller behandling af sådanne oplysninger udenfor landet, hvor de indsamles. Behandling af Personlige data bør begrænses til det, som er nødvendigt til driftsformål, effektiv kundepleje og relevante kommercielle aktiviteter.
 • Ikke lagrer Personlige data længere end det er lovmæssigt påkrævet eller nødvendigt til driftsformål, effektiv kundepleje og relevante kommercielle aktiviteter. Når de Personlige data ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, som Persondatapolitik | 01 May 2018 2 (5) legimiterede den oprindelige indsamling og behandling, skal vi på passende vis slette eller anonymisere sådanne data.
 • Holder Personlige data nøjagtige og rimeligt opdaterede og giver rimelige muligheder for, at personer har adgang til oplysninger om personlige data lagret om dem og til at korrigere ukorrektheder.
 • Kun videregiver Personlige data til myndigheder i det omfang, det er påkrævet ved lov eller med personens samtykke.
 • På systematisk vis vurderer risiciene i forbindelse indsamling, behandling og lagring af Personlige data.
 • Kræver, at serviceydere, i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet i denne politik, forhindrer tab, tyveri, uautoriseret afsløring eller adgang eller upassende anvendelse af Personlige data indsamlet af YIT. Forventer, at tredjeparter, som leverer denne service til YIT, behandler sådanne data rimeligt og lovligt i alle aktiviteter, inklusive når sådanne oplysninger behandles udenfor landet, hvor de blev indsamlet eller modtaget.
 • Forventer, at alle ansatte overholder fortrolighedspligten ved Personlige data.
Kontaktoplysninger

YIT Oyj er dataregisteransvarlig for behandling af dine data. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige data, eller ønsker oplysninger om eller kontaktoplysninger til den udpegede databeskyttelsesansvarlige/den ansatte, som er ansvarlig for sager vedrørende personlige data i hvilken som helst af YIT-koncernens virksomheder, så kontakt os ved at udfylde denne formular eller sende en e-mail til: privacy@yit.fi eller brev: YIT Oyj, Postboks 36, Panuntie 11, 00621 Helsinki, Finland. Yderligere oplysninger findes også i Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for private kunder og i Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for forretningskunder. Cookies Cookies anvendt på dette website anvendes på en sådan måde, at de ikke krænker dets servicebrugers privatliv. Cookies anvendes fx til målinger og undersøgelser for at fastlægge typen og omfanget af anvendelsen af websitet. Cookies kan også anvendes i direkte markedsføring målrettet firmaer og marketing baseret på brugerlister og gensalg. Formålet med sådan marketing er at levere oplysninger om firmaets specifikke servicer til dets brugere, som tidligere har besøgt firmaets website. Vi indsamler ikke nogen individuelle data om brugeren, fx e-mail, adresser, telefonnumre eller kreditkortnumre. Cookies giver ikke adgang til eller muligheden for at kopiere datalagerenheden på slutenheden, fx harddrevet. Brugeren kan blokere cookies ved at ændre deres indstillinger i deres internetbrowser, men det kan føre til reduceret funktionalitet af siderne, og anbefales derfor ikke. Brugeren kan også til hver en tid slette cookies i deres internetbrowser.

YIT indsamler og behandler personlige oplysninger til følgende formål: kontakt til kunderne, marketing af YITs produkter og servicer (inklusive målrettet e-mailmarketing, onlineannoncering og individuelle salgsopkald), indsamling og behandling af feedback, at sende oplysninger på anmodning og til at levere produkterne eller servicerne, som efterspørges eller bestilles fra YIT.

Derudover kan YIT dele dine kontaktoplysninger eller data om din onlineadfærd, fx sitebesøg eller e-mailklik, med samarbejdspartnere i salg og marketing af YITs produkter og servicer.

Brugeren kan også modtage målrettet marketing ved hjælp af tredjepartserviceudbyderes systemer (fx Google) baseret på brugerlister. Marketing baseret på brugerlister anvender lister, der er oprettet via brugercookies anvendt på dette website. Reklamepolitikken anvendt ved marketing baseret på brugerlister inkluderer Interest-Based Advertising Policy of Google Inc, hvor den nyeste version er tilgængelig på http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 Brugeren kan, hvis de ønsker, administrere marketing baseret på brugerlister på Your Online Choices' website: http://www.youronlinechoices.com/fi. Reklameindstillingerne for marketing leveret af Google kan administreres på http://google.com/ads/preferences.

Webanalyse

Dette site anvender webanalyse – fx Google Analytics, som er en webanalyseservice leveret af Google Inc. ("Google". Webanalyse anvender cookies (tekstfiler) til at analysere websitetrafik. Disse oplysninger genereres af disse cookies (fx IP-adresser), som overføres og lagres af serviceudbydere. Serviceudbydere anvender så oplysningerne til at rapportere til websiteejere og tilbyder andre servicer i relation til websiteaktivitet og internetanvendelse.

Serviceudbydere kan overføre data til tredjepartere, når dette kræves af loven, eller hvor tredjepartere behandler oplysninger på deres vegne.

Serviceudbydere vil ikke knytte din IP-adresse til anden data, som de har i deres besiddelse. Du kan deaktivere cookies ved at ændre dine browserindstillinger, men dette kan medføre reduceret funktionalitet på websitet.

Ved at anvende og browse dette site giver du dit samtykke til, at serviceudbydere af webanalyse behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik til formålet beskrevet heri.

Tilføjelser til politikken

YIT kan ændre denne politik, eller ændre, modificere eller nægte adgang til dette site eller indholdet på siderne på dette site når som helst og uden at give forudgående meddelelse. Vi henviser til ikrafttrædelsesdatoen for denne version af denne politik, som er angivet ovenfor. Hvis YIT ændrer denne politik, så det medfører væsentlige forringelser i måden YIT indsamler eller behandler de personlige oplysninger på, som du har indsendt til YIT via dette site, vil YIT offentliggøre en meddelelse om ændringerne på dette site.

BRUGSVILKÅR

Brugerrettigheder Som fastsat i disse vilkår og betingelser og i alle gældende love og regulativer giver YIT dig retten til at udelukkende at se og downloade materiale leveret af YITs website til personlig og ikke-kommerciel anvendelse, forudsat at du bevarer copyrightmeddelelsen på alle kopier af materialet.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilges med denne erklæring, forbeholdes. Persondatapolitik | 01 May 2018 4 (5) Intellektuel ejendomsrettigheder (IPR)

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende denne service (fx copyrights, mærker og domænenavne) tilhører materialets forfatter, YIT eller dets samarbejdspartner.

Det er ikke tilladt at præsenterer, reproducere, kopiere, overføre, formidle, gemme, ændre, distribuere, publicere, genanvende, licensere, sælge eller på anden måde anvende informationen indeholdt på websitet til kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyrightejeren, YIT eller dets samarbejdspartner.

Det er dog tilladt at gemme eller kopiere oplysningerne til personlig anvendelse. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende materialet forbliver hos dets oprindelige ejer.

Med YITs udtrykkelige samtykke til at downloade eller udskrive oplysninger publiceret på websitet kan brugeren anvende og vise sådan information selv offentligt med behørig henvisning til kilden.

Ansvar

YITs website og dets indhold udgør en service leveret af YIT til dets sitebrugere. YIT gør sit yderste for at sikre at siteindholdet er korrekt samt kontinuerlig adgang hertil. Uanset ovenstående leveres YITs webindhold "som er" og "som tilgængelig". YIT giver ingen garanti med hensyn til rigtigheden og pålideligheden af siteindholdet eller uafbrudt, rettidig og gnidningsløs sitefunktionalitet.

YIT, dets licenshavere, samarbejdspartnere, ansvarlige personer eller medarbejdere kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte, indirekte, øjeblikkelig, følgende, uventet eller lejlighedsvis skade, tvangsbøde eller anden skade forårsaget af anvendelsen af YITs website eller dets indhold, manglende tilgængelighed til sitet eller information og programmer indeholdt derpå.

YITs website kan indeholde links til sites eller programmer, som ejes eller vedligeholdes af tredjeparter, og disse links er en service leveret til YITs sitebrugere. YIT påtager sig ikke ansvaret for sådanne sites, programmer, deres indhold eller korrektheden deraf. Når brugere bevæger sig til disse tredjepartssites, gælder det pågældende sites' vilkår og betingelser.

YIT forbeholder sig rettigheden til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre websitet. Materiale produceret af brugere Brugere, som indsender materiale (fx information, billeder, spørgsmål, ideer, bestillinger osv.) til hvilken som helst af YITs servere (via e-mail eller YITs website) anerkender og accepterer følgende vilkår for materialeydere:

 • Intet af materialet repræsenterer noget, der er ulovligt, truende, fornærmende eller opildner til etnisk had eller racehad, er pornografisk, krænker religiøse overbevisninger, overtræder intellektuel ejendomsret eller på anden måde uegnet til offentliggørelse.
 • Før materialet uploades er der taget passende foranstaltninger til at finde eller fjerne alle virusser eller andre skadende elementer.
 • Materialeyderen ejer materialet og/eller har ubegrænset ret til at indsende det til YIT, og YIT kan frit og gratis publicere materialet og gratis anvende materialet eller ideerne indeholdt deri til dets produkter uden begrænsninger, uden kildehenvisning og uden nogen form for betalingsforpligtelse eller ansvar.
 • Materialeyderen kan ikke anlægge sag mod YIT med hensyn til det indsendte materiale, og materialeyderen skal refundere alle omkostninger og skader til YIT som følge af søgsmål mod YIT fra hvilken som helst part med hensyn til det indsendte materiale.

YIT har ret til at skaffe sig af med materiale indsendt af brugere til hver en tid. YIT påtager sig ikke ansvaret for noget materiale indsendt til dets servere.

Ændring af website

YIT forbeholder sig retten til at ændre siteindholdet, forhindre eller begrænse adgangen til sitet eller til hver en tid lukke sitet af hvilken som helst årsag uden særskilt meddelelse. YIT er ikke ansvarlig overfor dens brugere for ændring eller lukning af websitet.

Ændring af brugsvilkårene

YIT forbeholder sig rettigheden til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre websitet uden særskilt meddelelse. Ændringerne træder i kraft, i det øjeblik de publiceres på websitet.

Vilkår for anvendelse af sociale medier

Formålet med YITs anvendelse af sociale medier er, at de fungerer som en platform for diskussion for personer interesseret i YIT. Dog tager YIT ikke noget ansvar for kommentarer slået op på siden af brugere. Vi forbeholder os retten til at slette indhold, som overtræder disse brugsvilkår, eller som på anden måde anses som uhensigtsmæssige.

Respekt andre brugere og deres synspunkter, og udvis almindelig høflighed. Det er ikke tilladt at slå noget uhensigtsmæssigt indhold eller materiale op på vores site, som er truende, krænkende, opildner til etnisk had eller racehad, pornografisk eller krænkende overfor religiøse overbevisninger eller materiale, som udgør reklame eller overtræder copyright. Brugere, som overtræder disse vilkår, kan hindres i at kommenterer på siden.

YITs medarbejdere skal identificere sig som YITs repræsentanter.

Gældende lov

Disse vilkår er underlagt finsk lovgivning med undtagelse af reglen om tilknytningsfaktor. Alle tvister relateret til disse vilkår skal behandles ved en finsk domstol.