Lokale sider:
Corporate site:

P-dæk

Da et parkeringsdæk som regel er problematisk at renovere er det vigtig at konstruktionen holder i mange år og den skal derfor effektivt beskyttes mod vejrliget.

Modificeret Asfaltbeton (MAB8)

Tæt belægningstype med relativ høj stabilitet. Hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen.
Kombineret beskyttelseslag og slidlag til parkeringsdæk. Anvendes på let til middel trafikerede arealer.

YIT tilbyder at udføre denne opgave, som omfatter fugtisolering, bære- og slidlagsbelægninger samt bitumenfuger.

Peter Snog Nielsen
Afdelingschef Specialafdeling Danmark
Kenn W. Borch
Afdelingsleder, Specialafdeling Øst, SjællandSalg og kundeservice
Klik på kortet