Lokale sider:
Corporate site:

Cirkulær asfaltproduktion

YIT satser på endnu mere bæredygtig produktion af asfalt

Asfaltindustrien kan reducere CO2 udledningen med 24.000 tons pr. år.

Miljøstyrelsens nye rapport om cirkulær asfaltproduktion er netop udkommet. Rapporten viser bl.a., at der er mulighed for en mere bæredygtig asfaltproduktion i Danmark ved større grad af genbrug af gammel asfalt – uden at gå på kompromis med funktionalitet og holdbarhed.

Projektet konkluderer således, at der ved tilsætning af 30% slidlagsgenbrug i forhold til jomfruelige materialer i selv de mest ædle asfalttyper som SMA og ABB kan opnås

store miljøbesparelser (14-22%) på CO2-udledningen
samfundsøkonomiske besparelser på grund af sparet råstofimport,
uden at gå på kompromis med kvaliteten, holdbarheden og funktionaliteten
 

Resultaterne blive præsenteret på en konference, der afholdes på Teknologisk Institut onsdag den 23. januar 2019, hvor det bl.a. vil blive diskuteret, hvordan vejbestyrelserne i Danmark vil kunne implementere resultaterne.

Projektet er gennemført med følgende parter: Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, Kommunernes Landsforening, YIT Danmark A/S samt Teknologisk Institut, Veje og Asfalt.

Samlet indlæg fra konfrancen - klik her >

Den officielle pressemeddelelse om Cirkulær Asfalt projektet fra Miljø- og Fødevareministeriet:

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoe-og-foedevareministeren-genbrug-mere-asfalt-til-gavn-for-oekonomi-og-miljoe/

Projektrapport findes her:

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/nov/cirkulaer-asfaltproduktion-i-danmark/

Pressemeddelelse fra MST:

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/nov/statskassen-og-miljoeet-vinder-paa-genbrug-af-asfalt/Salg og kundeservice
Klik på kortet