Lokale sider:
Corporate site:
28-01-2019
  • News

Bæredygtig produktion af asfalt

YIT satser på endnu mere bæredygtig produktion af asfalt

Asfaltindustrien kan reducere CO2 udledningen med 24.000 tons pr. år.

Laboratoriechef Lotte Josephsen, YIT Danmark siger “ Nu har vi fået den dokumentation for kvalitet og miljøgevinst, som vi har ønsket os i årtier, og bygherrer har ikke længere nogen undskyldning for at sige nej til genbrug i asfalten”.

YIT var d. 23/1 en del af konferencen Cirkulær Asfalt, hvor YIT i samarbejde med bl.a. Vejdirektoratet og Teknologisk Institut, præsenterede resultaterne af MUDP-projektet Cirkulær asfaltproduktion. (MUDP = Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektet har undersøgt, sammenlignet og dokumenteret kvaliteten af asfalt med forskelligt indhold af genbrugsasfalt. Samtidig er der lavet en stor LCA (Livs Cyklus Analyse) til belysning af de miljømæssige gevinster ved genbrug af asfalt.

Rapporten konkluderer at kvaliteten af asfaltslid- og bindelag med asfaltgenbrug fuldt ud modsvarer kvaliteten af asfalt uden asfaltgenbrug, samt at der er et enormt miljømæssigt og samfundsøkonomisk potentiale.

Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen udtaler i en pressemeddelelse ”Det er et glimrende eksempel på, at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd. Ved at genbruge mere af vores veje kan vi spare skatteborgerne for mange millioner. Samtidig kan vi skåne miljøet for et stort forbrug af råstoffer og klimaet for CO2-udledning. Jeg vil opfordre branchen, kommunerne og staten til at bringe den nye viden i brug i praksis”.

 YIT’s bidrag til projektet har bestået i know-how omkring produktion af asfalt, fræsning og håndtering af asfaltgenbrug samt viden om opbygning af recepter på asfalt og ikke mindst et omfattende laboratorie-testprogram.

YIT har ligeledes produceret og udlagt en demonstrationsstrækning på 2 km motorvej på strækningen Aulum-Sinding, som er en del af motorvejen fra Herning til Holstebro.

Den solide dokumentation af miljøgevinsten, sammenholdt med produktionstal fra Asfaltindustrien, viser en mulig årlig reduktion på 24.000 tons CO2. YIT har igennem en årrække investeret betydeligt i udstyr til at lagre og producere med asfaltgenbrug og er klar til at bidrage aktivt til CO2 reduktionen.