Lokale sider:
Corporate site:
01-02-2018
  • News

YIT og Lemminkäinen

YIT og Lemminkäinen fusionerede den 1. februar 2018. Fra nu af hedder vi YIT. YIT er Finlands største byggefirma og en betydelig spiller på det nordeuropæiske marked. Vi udvikler og bygger lejligheder og erhvervsejendomme. Vi er også specialiseret i krævende anlæg af infrastruktur og vejbelægning. Sammen med vores kunder skaber vores ca. 10.000 medarbejdere mere funktionelle, mere attraktive og mere bæredygtige byer og miljøer. Vi driver forretning i 11 lande: Finland, Rusland, Danmark, Norge, Sverige, de baltiske lande, Tjekkiet, Slovakiet og Polen.

Sammen kan vi tilbyde stadig flere tjenester og løsninger inden for bolig- og erhvervsbyggeri, renoveringsprojekter, anlæg af infrastruktur og nu også vejbelægning. Vi er især stærke inden for implementering af krævende by- og regionale udviklingsprojekter, som kombinerer vores kompetencer på mange områder.

Navnene på Lemminkäinens datterselskaber ændres også. Lemminkäinen A/S bliver til YIT Danmark A/S. Virksomhedernes CVR-nr. forbliver uændrede.

YIT Danmark A/S fortsætter uændret som totalleverandør til vejsektoren med alle former for vejbelægning herunder specialbelægninger til broer og P-dæk, fræsning af asfalt og beton, udførelse af vejstriber samt levering og opsætning af skilte. Derudover tilbyder vi også Confalt, den semifleksible og fugefri gulvbelægning, der kombinerer den høje styrke i den cementbaserede mørtel med fleksibiliteten i asfalt.


E-mailadresserne hos Lemminkäinen ændres som følge af fusionen. Fra nu af er de i formatet fornavn.efternavn@yit.dk. Personlige telefonnumre forbliver uændrede.


Du skal ikke foretage dig noget i forbindelse med disse ændringer. Alle vores igangværende projekter med kunder og partnere fortsætter som planlagt. Vi er fortsat ansvarlige for alle vores kontrakter i overensstemmelse med den oprindelige forpligtelse. Vi håber, at vi kan fortsætte vores gode samarbejde fremover.

Med venlig hilsen
YIT