Lokale sider:
Corporate site:

Fakturering til YIT

Fakturering til YIT I Danmark A/S

Kære leverandør,

YIT Danmark A/S arbejder konstant på at effektivisere vores forretningsprocesser, og som et led i dette er vi overgået til et nyt system, hvor vores leverandørfakturaer vil blive indscannet.

Proces for fakturering til YIT Danmark A/S:

  • For at sikre en hurtig behandling af jeres faktura, anbefales det at sende den elektronisk via vores EAN-nummer 5 79 00 02 26 37 74 (format OIOUBL eller OIOXML)
  • Alternativt hertil kan den sendes i pdf-format via adressen yit.danmark@bscs.basware.com. Der må kun være en faktura i hver pdf-fil. Der må gerne være flere pdf-filer i samme mail.
  • På alle fakturaer skal der stå mindst én af følgende oplysninger:
  • Projektnummer
  • Maskinnummer
  • Initialer på den person, der bestiller varen.

Dette skal oplyses af vores medarbejder ved bestilling. Hvis dette ikke er påført den fremsendte faktura, vil den blive afvist, og dermed ikke betalt. Samtidig bortfalder de betalingsbetingelser, der er angivet på den afviste faktura. Forfaldsdagen beregnes fra den dato, hvor vi modtager den nye faktura. Bemærk, at YIT Danmark A/S ikke vil betale renter, hvis en faktura afvises på grund af manglende oplysninger.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til Mads Rasmussen på mail mads.f.rasmussen@yit.dk eller Marianne Overgaard på mail marianne.b.overgaard@yit.dk

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer som leverandør.