Lokale sider:
Corporate site:

Etiske retningslinier

Vores mission, vision og værdier danner grundlag for vores måde at agere og arbejde på.

Vi er forpligtet til en langsigtet forretningssucces, hvilket betyder, at vi ikke forfølger et godt økonomisk resultat for enhver pris. For at opnå succes skal vi respektere vores interessenter og skabe værdi for dem alle, herunder kunder, aktionærer og medarbejdere.

YITs etiske retningslinjer er et konkret udtryk for, hvad overholdelse af vores værdier betyder i vores arbejde med forskellige interessenter. De etiske retningslinjer er ikke beregnet til at være en detaljeret vejledning, der giver et svar på ethvert spørgsmål, men snarere generelle retningslinjer, der viser, hvordan vi ønsker at drive forretning. Dokumentet indeholder de principper, der styrer vores aktiviteter i forhold til kunder, medarbejdere, aktionærer, samarbejdspartnere, konkurrenter, myndigheder, samfundet, miljøet og arbejdsmiljøet. Du vil også finde oplysninger relateret til overholdelse af vores forretningsprincipper og rapportering af overtrædelser.

Etiske retningslinier.pdf