Lokale sider:
Corporate site:

YIT´s Ethics Channel

YIT er forpligtet til at respektere god forretningsførelse og ansvarlige forretningsprincipper.

Vi ønsker at sikre en god adfærd i hele forsyningskæden, og vi støtter den fortsatte udvikling af en ansvarsfuld og etisk asfaltindustri.
YITs whistleblower-system, kaldet YIT Ethics Channel, gør det muligt for vores medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere at rapportere eventuelle uregelmæssigheder i forhold til love og god forretningspraksis.

Disse kan for eksempel omfatte:

  • Anti-trust, konkurrenceregler
  • Interessekonflikter eller urimelig handelspraksis, svig
  • Miljøkrænkelser
  • Bestikkelse, korruption eller andre ulovlige betalinger
  • Databeskyttelse, informationssikkerhed, ejendomsret
  • Upassende accept eller tilbud af gaver eller underholdning
  • Arbejdsforhold, arbejdssikkerhed, trivsel
  • Hvidvaskning af penge, skattekriminalitet
  • Børsregler

YIT Ethics Channel bør ikke anvendes til klager eller rapporter i forbindelse med personlige stridigheder. De bør håndteres med de ansvarlige personer.

YIT Ethics Channel er tilgængelig alle døgnets 24 timer, online og telefonisk, på 12 sprog.

Vi opfordrer dig til at rapportere åbent, ved at angive dit eget navn og kontaktoplysninger. Alle rapporter håndteres med streng fortrolighed.

Du kan dog også vælge at anmelde anonymt.

YIT Ethics Channel er helt adskilt fra YITs IT-miljø. Tjenesteleverandøren (WhistleB) sikrer anonymiteten hos den person, der rapporterer og beskytter følsomme data. Det er ikke muligt at spore en anonym person. IP-adresser eller andre data, der kunne identificere en person, der indgiver en anmeldelse, kan ikke spores.

Du kan oprette en YIT Ethics Channel Report her: https://report.whistleb.com/en/yit

eller du kan ringe på 80 25 36 33 – Indtast herefter kode: 5112#

To report in English please call: +44 20 38 08 39 20 - Enter code: 5112#

Ethics Channel.pdf

Tak for din hjælp!