Lokale sider:
Corporate site:

YIT fører vejen på byggepladsen. YIT skaber mere attraktive og bæredygtige bymiljøer ved at bygge boliger, forretningslokaler, infrastruktur og hele områder.

YIT og Lemminkäinen fusionerede 1. februar 2018

 

YIT og Lemminkäinen fusionerede den 1. februar 2018. Fra nu af hedder vi YIT. YIT er Finlands største byggefirma og en betydelig spiller på det nordeuropæiske marked. Vi udvikler og bygger lejligheder og erhvervsejendomme. Vi er også specialiseret i krævende anlæg af infrastruktur og vejbelægning. Sammen med vores kunder skaber vores ca. 10.000 medarbejdere mere funktionelle, mere attraktive og mere bæredygtige byer og miljøer. Vi driver forretning i 11 lande: Finland, Rusland, Danmark, Norge, Sverige, de baltiske lande, Tjekkiet, Slovakiet og Polen.

Sammen kan vi tilbyde stadig flere tjenester og løsninger inden for bolig- og erhvervsbyggeri, renoveringsprojekter, anlæg af infrastruktur og nu også vejbelægning. Vi er især stærke inden for implementering af krævende by- og regionale udviklingsprojekter, som kombinerer vores kompetencer på mange områder.

Navnene på Lemminkäinens datterselskaber ændres også. Lemminkäinen A/S bliver til YIT Danmark A/S. Virksomhedernes CVR-nr. forbliver uændrede.

YIT Danmark A/S fortsætter uændret som totalleverandør til vejsektoren med alle former for vejbelægning herunder specialbelægninger til broer og P-dæk, fræsning af asfalt og beton, udførelse af vejstriber, grus til kant samt levering og opsætning af skilte. Derudover tilbyder vi også Confalt, den semifleksible og fugefri gulvbelægning, der kombinerer den høje styrke i den cementbaserede mørtel med fleksibiliteten i asfalt. 

I Danmark varetager vi alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. Med 7 asfaltfabrikker og 6 kontorer fordelt over hele landet, beskæftiger vi samlet ca. 300 medarbejdere.

 Etiske retningslinjer 

Det er vigtigt for os i YIT (tidligere Lemminkäinen) at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen til forventningerne hos vores kunder, ansatte og interessenter.

YITs værdier er bæredygtig vækst og udvikling, konstruktivt samarbejde samt respekt og tillid, og vores aktiviteter skal være i overensstemmelse med disse værdier.

Disse etiske retningslinjer gælder for alle vores forretningsaktiviteter, og definerer fælles rutiner og procedurer for alle YITs medarbejdere og ledelse. De etiske retningslinjer vil efter behov blive suppleret med mere detaljerede principper og instrukser.

Miljø og arbejdsmiljø

YIT  ønsker at være kendt som en miljøbevidst virksomhed, der lever op til de miljøkrav samfundet stiller til os. Derfor har vi til stadighed fokus på at forbedre eksternt og internt miljø. YIT er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret.

Eksternt koncentrerer vi os blandt andet om at mindske den miljøbelastning vore asfaltfabrikker forårsager, som fx emission af støv og støj.

Samtidig udvikler vi løbende mere miljøvenlige belægninger, som fx den støjdæmpende Whisper, den CO2-besparende og miljøvenlige Warmfalt og Farmfalt, som er specielt udviklet til landbruget for at undgå nedsivning til grundvandet.

Internt fokuseres på medarbejdernes sikkerhed og sundhed i hverdagen.

Lmksafe

( Under udarbejdelse og kommer snart)

Certificater

YIT (tidligere Lemminkäinen) er certificeret i kvalitet, miljø, arbejdsmiljø. Desuden er vores produkter CE mærkede.