Lokale sider:
Corporate site:

Brugsvilkår

 

Velkommen to YIT Corporations website! Ved at anvende YIT Corporation eller dets datterselskabers onlineservice (herefter individuelt eller samlet "YIT") accepterer du at overholde de gældende brugsvilkår. Hvis du ikke accepterer brugsvilkårene, bedes du forlade YITs website. Visse sider eller dele af dette site kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser.

Her refererer termen "YITs onlineservice" til alle servicer, der anvendes på internettet, og som ejes af YIT Corporation eller dets datterselskab. Disse servicer inkluderer websites, formularer, ansøgninger og programkoder såvel som alle funktioner, der er tæt forbundet til websites. 

Brugerrettigheder

Som fastsat i disse vilkår og betingelser og i alle gældende love og regulativer giver YIT dig retten til at udelukkende at se og downloade materiale leveret af YITs website til personlig og ikke-kommerciel anvendelse, forudsat at du bevarer copyrightmeddelelsen på alle kopier af materialet.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilges med denne erklæring, forbeholdes.

Intellektuel ejendomsrettigheder (IPR)

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende denne service (fx copyrights, mærker og domænenavne) tilhører materialets forfatter, YIT eller dets samarbejdspartner. 

Det er ikke tilladt at præsenterer, reproducere, kopiere, overføre, formidle, gemme, ændre, distribuere, publicere, genanvende, licensere, sælge eller på anden måde anvende informationen indeholdt på websitet til kommerciel brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyrightejeren, YIT eller dets samarbejdspartner.

Det er dog tilladt at gemme eller kopiere oplysningerne til personlig anvendelse. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende materialet forbliver hos dets oprindelige ejer.

Med YITs udtrykkelige samtykke til at downloade eller udskrive oplysninger publiceret på websitet kan brugeren anvende og vise sådan information selv offentligt med behørig henvisning til kilden

Ansvar

YITs website og dets indhold udgør en service leveret af YIT til dets sitebrugere. YIT gør sit yderste for at sikre at siteindholdet er korrekt samt kontinuerlig adgang hertil. Uanset ovenstående leveres YITs webindhold "som er" og "som tilgængelig". YIT giver ingen garanti med hensyn til rigtigheden og pålideligheden af siteindholdet eller uafbrudt, rettidig og gnidningsløs sitefunktionalitet. 

YIT, dets licenshavere, samarbejdspartnere, ansvarlige personer eller medarbejdere kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte, indirekte, øjeblikkelig, følgende, uventet eller lejlighedsvis skade, tvangsbøde eller anden skade forårsaget af anvendelsen af YITs website eller dets indhold, manglende tilgængelighed til sitet eller anden information indeholdt derpå.

YITs website kan indeholde links til sites eller programmer, som ejes eller vedligeholdes af tredjeparter, og disse links anses som værende en service leveret til YITs sitebrugere. YIT påtager sig ikke ansvaret for sådanne sites, programmer, deres indhold eller korrektheden deraf. Når brugere bevæger sig til disse tredjepartssites, gælder det pågældende sites' vilkår og betingelser.

YIT forbeholder sig rettigheden til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre websitet.

Materiale produceret af brugere

Brugere, som indsender materiale (fx information, billeder, spørgsmål, ideer, bestillinger osv.) til hvilken som helst af YITs servere (via e-mail eller YITs website) anerkender og accepterer følgende vilkår for materialeydere:
– Intet af materialet repræsenterer noget, der er ulovligt, truende, fornærmende eller opildner til etnisk had eller racehad, er pornografisk, krænker religiøse overbevisninger, overtræder intellektuel ejendomsret eller på anden måde uegnet til offentliggørelse.
– Før materialet uploades er der taget passende foranstaltninger til at finde eller fjerne alle virusser eller andre skadende elementer.
– Materialeyderen ejer materialet og/eller har ubegrænset ret til at indsende det til YIT, og YIT kan frit og gratis publicere materialet og gratis anvende materialet eller ideerne indeholdt deri til dets produkter uden begrænsninger, uden kildehenvisning og uden nogen form for betalingsforpligtelse eller ansvar.
– Materialeyderen kan ikke anlægge sag mod YIT med hensyn til det indsendte materiale, og materialeyderen skal refundere alle omkostninger og skader til YIT som følge af søgsmål mod YIT fra hvilken som helst part med hensyn til det indsendte materiale.

YIT har ret til at skaffe sig af med materiale indsendt af brugere til hver en tid. YIT påtager sig ikke ansvaret for noget materiale indsendt til dets servere.

Ændring af website

YIT forbeholder sig retten til at ændre siteindholdet, forhindre eller begrænse adgangen til sitet eller til hver en tid lukke sitet af hvilken som helst årsag uden særskilt meddelelse. YIT er ikke ansvarlig overfor dens brugere for ændring eller lukning af websitet.

Ændring af brugsvilkårene

YIT forbeholder sig rettigheden til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre websitet uden særskilt meddelelse. Ændringerne træder i kraft, i det øjeblik de publiceres på websitet.

Gældende lov

Disse vilkår er undergivet finsk lovgivning med undtagelse af reglen om tilknytningsfaktor. Alle tvister relateret til disse vilkår skal behandles ved en finsk domstol

VILKÅR FOR ANVENDELSE AF SOCIALE MEDIER

Formålet med YITs anvendelse af sociale medier er, at de fungerer som en platform for diskussion for personer interesseret i YIT. Dog tager YIT ikke noget ansvar for kommentarer slået op på siden af brugere. Vi forbeholder os retten til at slette indhold, som overtræder disse brugsvilkår, eller som på anden måde anses som uhensigtsmæssige.
 
Respekt andre brugere og deres synspunkter, og udvis almindelig høflighed. Det er ikke tilladt at slå noget uhensigtsmæssigt indhold eller materiale op på vores site, som er truende, krænkende, opildner til etnisk had eller racehad, pornografisk eller krænkende overfor religiøse overbevisninger eller materiale, som udgør reklame eller overtræder copyright. Brugere, som overtræder disse vilkår, kan hindres i at kommenterer på siden. 

YITs medarbejdere skal identificere sig som YITs repræsentanter.

 

 

Close