Lokale sider:
Corporate site:

Fugtisolering (Epoxygrunding)

Epoxy anvendes som grunder på betonoverfladen i forbindelse med fugtisolering af broen.

Det kan også anvendes til opretning af små ujævnheder/huller i betonoverfladen. Inden epoxyen påføres skal betonoverfladen være renset af og slyngrenset/sandblæst for at opnå den optimale vedhæftning. Efter afrensning kan epoxyen påføres på betonoverfladen i to lag af i alt 800 g/m2, for at opnå kravet i AAB – fugtisolering. Epoxyen strøs sideløbende af med kvartssand.

Epoxy er meget vejr følsom og må ikke udføres under følgende forudsætninger: - Overfladetemperaturen er under +10°C eller over +30°C. - Luftfugtigheden overstiger 75% relativ fugtighed. - Underlagstemperaturen er +3°C over dugpunkt.

Epoxy har også den fordel at det kan oprette ujævnheder i betonoverfladen (max 5mm). Udføres ved at der iblandes ekstra sand, for at opnå en tyk spartelmasse. Dette kan man så spartle overflade med.

Der anvendes en bitumen membran til beskyttelse af broens betonflade imod overflade vand. Membranen påsvejses i 2 lag med overlæg oven på epoxyoverfladen og op af kantbjælken. Inddækningen ved kantbjælken udføres med en klemskinne (rustfri stålskinne) som fastgøres med ankre og bolte, hvor efter den fuges tæt, for at opnå en 100% tæt konstruktion. Membranen anvendes ligeledes til inddækninger af støbeskel ved søjler.

Bro opbygning

Close