Lokale sider:
Corporate site:

Bærelag

ABM-A

ABM-A beskyttelseslag (asfaltbeton modificeret), anvendes til broer som bærelag mellem ÅAB/evt. profileringslag og slidlag. Type A anvendes ved håndudlagte, utrafikerede kontrabanketter og rabatarealer. ABM-A håndudlægges ved kontrabanketten langs kantbjælker og kantsten hurtigst muligt efter maskinudlægning. Alle samlinger skal forsegles med en 70 % emulsion på overfladen, min i 300 mm. bredde ud over dybdelinien.

ABM-A bliver fremstillet af et stenmateriale (klippegranit og uknust grusgravsmaterialer – max 8mm), filler og en hård bitumen 40/60, 70/100 eller 160/220). Denne blanding skaber en blanding som er særlig tæt og en stabil belægning med et hulrum på mellem 0,5 og 2,0 %. Den høje tæthed, skyldes at ABM er et beskyttelseslag, som skal forhindre overfladevandet til ikke umiddelbart, at kunne trænge ned gennem belægningen.

ABM-B

ABM-B beskyttelseslag (asfaltbeton modificeret), anvendes til broer som bærelag mellem ÅAB/evt. profileringslag og slidlag. Type B anvendes ved normal trafik. ABM-B kan håndudlægges og maskinudlægges i lagtykkelser med 35-50 mm efter flytbare wire. Såfremt lagtykkelsen overstiger 50 mm, kan man modificere asfalten, så man kan udlægge større lagtykkelser uden risiko for sporkøring. Kontrabanketten langs kantbjælker eller kantsten kan udlægges med special påmonteret sideudvidelse på udlæggeren. Alle samlinger skal forsegles i min 500 mm. bredde med emulsion.

ABM-B bliver fremstillet af et stenmateriale (klippegranit – max 11 mm), filler og en hård bitumen (40/60 eller special bindemiddel). Denne blanding skaber en blanding som er særlig tæt og en stabil belægning med et hulrum på mellem 1,0 og 2,5 %. Den høje tæthed, skyldes at ABM er et beskyttelseslag, som skal forhindre overfladevandet til ikke umiddelbart, at kunne trænge ned gennem belægningen.

ABM-C

ABM-C beskyttelseslag (asfaltbeton modificeret), anvendes til broer som bærelag mellem ÅAB/evt. profileringslag og slidlag. Type C anvendes ved ekstraordinær tung, bremsende og svingende trafik (typisk bærelag på en bro). ABM-C skal maskinudlægges i lagtykkelser med 35-50 mm efter flytbare wire. Såfremt lagtykkelsen overstiger 50 mm, kan man modificere asfalten, så man kan udlægge større lagtykkelser uden risiko for sporkøring. Kontrabanketten langs kantbjælker eller kantsten kan udlægges med special påmonteret sideudvidelse på udlæggeren. Alle samlinger skal forsegles i min 500 mm. bredde med emulsion.

ABM-C bliver fremstillet af et stenmateriale (klippegranit – max 11 mm), filler og en hård bitumen (40/60) eller polymer modificeret bitumen. Denne blanding skaber en blanding som er særlig tæt og en stabil belægning med et hulrum på mellem 1,5 og 3,0 %. Den høje tæthed, skyldes at ABM er et beskyttelseslag og skal forhindre den overfladevand til ikke umiddelbart at kunne trænge ned gennem belægningen. Den høje tæthed, skyldes at ABM er et beskyttelseslag, som skal forhindre overfladevandet til ikke umiddelbart, at kunne trænge ned gennem belægningen.

Close