Lokale sider:
Corporate site:

Broer

Skærvemastik til broer (SMA)

SMA udviklet til anvendelse på broer. Anvendes især på tungt
trafikerede broer, hvor der ønskes en særligt stabil belægning
med lang levetid. Belægningen har en grov overfladestruktur,
der giver god friktion og minimerer vandopsprøjt. Bitumen i
denne SMA har et højt indhold af elastomer polymer, hvilket
giver høj sporkøringsresistens og gode udmattelsesegenskaber.

Asfaltbeton, modificeret (ABM)

ABM er en særlig tæt og stabil belægningstype, som hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen. Den er derfor egnet som beskyttelses- og bærelag på broer og parkeringsdæk.
Findes i type a, b og c til hhv. utrafikerede, lettrafikerede og middel til tungt trafikerede arealer. Der tilsættes specialbindemiddel, når belægningen udsættes for særlig stor belastning eksempelvis tung, kanaliseret og/eller opbremsende trafik.

Åben asfaltbeton (ÅAB)

Anvendes som drænende belægning under beskyttelseslaget på broer og parkeringsdæk. Åben belægning med et højt hulrum.
Sikrer, at der ikke opstår damptryk under beskyttelseslaget, og at kondensvand og eventuelt gennemtrængende vand kan transporteres væk.

Peter Snog Nielsen
Afdelingschef Specialafdeling Danmark
Kenn W. Borch
Afdelingsleder, Specialafdeling Øst, SjællandSalg og kundeservice
Klik på kortet