Lokale sider:
Corporate site:

Ydeevnedeklaration for asfalt

- I Byggevareforordningen (CPR) er det krævet, at CE-mærkning af en byggevare ledsages af en Ydeevnedeklaration (DoP)

Fabrikanter af byggevarer er i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 305/2011 forpligtet til at udarbejde en ydeevnedeklaration, når en byggevare, som er omfattet af en harmoniseret standard eller stemmer overens med en europæisk teknisk vurdering, som er blevet udstedt for den, bringes i omsætning. Et eksemplar af denne deklaration skal indgives enten i papirform eller elektronisk.

Har du brug for ydeevnedeklaration - kontakt vores laboratorie

Salg og kundeservice
Klik på kortet

Close