Lokale sider:
Corporate site:

Asfaltbærelag

- asfalt til veje med tung trafik

Asfaltbetonbindelag (ABB)

En særlig højstabil, sporkøringsresistent belægningstype, specielt egnet til veje med høj trafikbelastning (Æ10< 200) samt til langsomkørende, tung trafik eller tung kanaliseret trafik.

ABB anvendes som bindelag mellem bærelag og slidlag. ABB er en skærverig belægning fremstillet af knuste stenmaterialer, enten granit eller knuste grusgravsmaterialer. Der anvendes hård bitumen eller modificeret bitumen og et relativt lavt bindemiddelindhold, hvorved belægningens stabilitet mod sporkøring opnås. ABB skal, senest kalenderåret efter udlægning, påføres slidlag.

Hvis ABB skal overvintre, anbefales det at forsegle den.

Grusasfaltbeton (GAB)

Belægningstyper, som alene anvendes som bærelag under bindelag og slidlagstyperne. Grusasfaltbeton (GAB) findes i 3
forskellige hovedtyper, GAB O, GAB I og GAB II, som alle er yderst velegnede for tilslag af genbrugsasfalt.

GAB 0

GAB 0 benyttes som bærelag under bindelaget, hvor Æ10< 200. GAB O bør her foretrækkes frem for ABB på grund af større smidighed og mindre følsomhed
over for en varieret underbund. Til GAB O anvendes hårde bindemidler og et relativt højt bindemiddelindhold, som sikrer en god holdbarhed og at belægningen kan
ligge forholdsvis længe uafdækket. GAB O skal påføres slidlag senest udgangen af andet kalenderår efter udførelsen.

GAB I

GAB I benyttes som bærelag under slidlaget, under ABB eller under GAB O. Der anvendes hårde bindemidler og et relativt lavt bindemiddelindhold. GAB I skal afdækkes senest i kalenderåret efter udførelse.

GAB II

GAB II anvendes som nederste bærelag i en flerlagsbefæstelse. Der skal påføres ABB, GAB O eller GAB I inden et halvt år efter
udlægning og før belægningen belastes af trafik. Skal GAB II overvintre anbefales det at forsegle denne.

KB

Kombilag (KB) (bærelag med "slidlagsegenskaber")

Kombilag er bærelag, som kan henligge uafdækket i 5 år og er egnet som underlag for slidlag efter samme retningslinje som
ved GAB.
Kombilag anvendes som en erstatning for GAB O, når der er ønske om anvendelse af en blødere bitumen og en forlænget levetid før
overlæg med et egentligt slidlag.
Kombilag er en særlig tæt belægningstype. Belægningen er slidlag og bærelag i ét og sparer dermed en arbejdsgang. Produktet
giver på denne måde en billig forstærkning/opfriskning af dårlige veje og anvendes med fordel på kommuneveje med let til middel
trafik. Typen er desuden helt oplagt til nye cykelstier, som et-lags belægning.

Salg og udlægning af asfalt - Nordjylland

Egelundvej 3, 8800 Viborg - Tlf.: 8727 5030 - E-mail: info@yit.dk

Lars Sabroe
Regionschef
Leif Thomsen
Salgsingeniør
Lars Brandstrup
Salgsingeniør
Egelundvej 3, 8800 Viborg
Johnni Mikkelsen
Salgs/entrepriseleder
Ulla Dahl Jakobsen
Kontorassistent

Salg og udlægning af asfalt - Midtjylland og Fyn

Dortheasvej 11-13, 7171 Uldum - Tlf.: 7567 8355 - E-mail: info@yit.dk

Lars Sabroe
Regionschef
Lars F. Laursen
Salgsingeniør
William Lubek
Salgs- og entrepriseleder

Salg og udlægning af asfalt - Sydjylland

Mads Clausens Vej 6, 6360 Tinglev - Tlf.: 7466 2444 - E-mail: info@yit.dk

Lars Sabroe
Regionschef
Allan Bisballe Petersen
Salgchef
Morten Rasmussen
Salgsingeniør

Salg og udlægning af asfalt - Sjælland

Nordhavnsvej 2, 4600 Køge - Tlf.: 5664 6800 - E-mail: info@yit.dk

Søren Andersen
Regionschef
Thomas Knudsen
Salgschef
Michael Dalgaard-Jensen
Salgsingeniør
Morten Avlund-Strand
Salgsingeniør
Vibeke Sunne
Kontorassistent/uddannelseskoordinatorSalg og kundeservice
Klik på kortet