Lokale sider:
Corporate site:

Whisper

- støjreducerende belægning

En række belægningstyper til anvendelse på strækninger, hvor der ønskes en reduktion af dæk/vejbanestøj.
Lemminkäinen har udviklet en række SRS typer, der opfylder kravene i Vejdirektoratets 1. generations system for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag. Disse er blevet støjmålt med måletrailer efter den såkaldte CPX metode.

På baggrund af disse målinger har vi udformet et sæt SRS støjdeklarationer, der dækker støjreduktioner i intervallet 3-7 dB (støjklasser B og C).

Kontakt os for tilbud

Close