Lokale sider:
Corporate site:

Slidlag

- belægningstyper til anvendelse på et bredt udsnit af færdselsarealet
Asfaltbeton (AB)

Asfaltbeton produceres med en relativ hård bitumen og er velegnet på let, middel og relativt tungt trafikerede arealer.

Pulverasfalt (PA)

Pulverasfalt produceres med en blød bitumen og anvendes kun på let trafikerede arealer og cykelstier.
Asfaltbeton og pulverasfalt findes i de traditionelle tæt graderede typer (ABt, PAt) samt i åben graderede typer (ABå, PAå).
ABt er let at udlægge, har god holdbarhed og giver en stabil og tæt belægning.
ABå er ligeledes let at udlægge, men kræver ekstra forsegling mod underlaget, specielt hvis dette er vandfølsomt. Belægningen har fine
overfladeegenskaber, hvilket giver en god kørselskomfort, god friktion samt reduktion af vandopsprøjt i vådt føre. ABå type 6 og 8 giver
desuden en vis støjreduktion og kan klassificeres i støjklasse B/C.

Skærvemastiks (SMA)

Skærvemastik er en belægningstype specielt egnet til anvendelse på tungt trafikerede arealer. Skærvemastiks (SMA) produceres som et åbent graderet
asfaltmateriale med et stort indhold af højværdige granitmaterialer og et meget højt indhold af hård bitumen, eller Polymer modificeret
bitumen.

Lars Sabroe
Regionschef, Jylland og Fyn
Lars F. Laursen
Salgsingeniør, Midtjylland og Fyn
William Lubek
Salgs- og entrepriseleder
Close